Chương trình khuyến mãi dành cho thành viên, khách hàng thân thiết và khách hàng theo nhóm

Chương trình khách hàng thân thiết luôn hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, mang đến những giá trị cốt lõi tới từng thành viên. Khi trở thành khách hàng thân thiết, khách hàng sẽ nhận được những đặc quyền riêng từ Lana Hotram.

Lana Ho tràm luôn có chương trình giảm giá cho khách hàng thân thiết, quý khách sẽ trở thành những vị khách đầu tiên được hưởng ưu đãi trong từng đợt khuyến mãi.